Twoja przeglądarka jest zbyt stara lub używasz paraprzeglądarki (Internet Explorer) i dlatego NIE działa dobrze z tą prezentacją

Pobierz najnowszą wersję Chrome, Safari lub Firefox.eCurcuma

system obiegu dokumentów

eCurcuma umożliwia:

digitalizację, opis, przesyłanie
i archiwizację dokumentów
w organizacji

moduł kosztów

kontrola kosztów poprzez wielopoziomową akceptację kosztów, kontrolę płatności oraz integrację
z systemem księgowym

moduł korespondencji

wspomaga digitalizację i przesyłanie korespondencji pomiędzy użytkownikami systemu

Moduł Kosztów


- dodawanie faktur kosztowych ze skanem dokumentu

- wielopoziomowa akceptacja z adnotacją

Przykład: przetwarzania faktury kosztowej


role systemowe:


OM Office Manager


ACC Account


ACM Account Manager


CEO Chief Executive Officer


krok 1

Z poziomu listy faktur Office Manager dodaje nowy dokument Faktury ZakupuQR
krok 2

Office Manager skanuje dokument i dodaje jako załącznik do dokumentu w eCurcuma

krok 2.1

Dokument fizyczny odkładany jest do oznakowanej szafykrok 3 wypełnianie głowki

Office Manager wypełnia główkę dokumentuAccounci są powiadamiani przez system, że dokument został wprowadzony i muszą przeprowadzić akceptację pozycji

krok 4 akceptacja Account

Dla każdej pozycji odpowiedni Account - wybrany przez system wg rodzaju kosztu - zatwierdza pozycję poprzez dodanie właściwego znacznika


krok 5 akceptacja Account Manager

Account Manager zatwierdza pozycje dodając swój znacznik ACM

tylko Account Manager ma dostęp do znacznika ACM.
Nie jest możliwe zatwierdzenie pozycji przez zwykłego Accounta


krok 6 zatwierdzenie

CEO zatwierdza cały dokumentZnacznik CEO jest przypisany ręcznie tylko w przypadku gdy wartość dokumentu przekracza określony w systemie próg
np. 10 000 PLN


znacznik dokumentu CEO można nadać tylko po nadaniu znaczników ACC i ACM na pozycjach i nie można tego pominąć (o ile system nie zostanie skonfigurowany inaczej)


jeśli dokument nie przekracza ustalonego progu wartość, znacznik CEO jest nadawany w sposób automatyczny


krok 7 eksport do Systemu księgowego


Po zapisie z potwierdzeniemdzięki opisowi pozycji w eCurcuma dokument w sposób automatyczny z powiązaniem pozycji z kontami trafia do Systemu Księgowego gdzie księgowi go dekretują

Korespondencja

Przykład: proces przepływu korespondencji


krok 1 - skanowanie

Pracownik sekretariatu - otwiera dokument korespondencji

scanner

skanuje dokument, załącznik trafia na jego dysk.

krok 2 - dodawanie wpisu korespondencji ze skanem
scanner

skan dokumentu

krok 3 - przekazanie dokumentu

system na podstawie odbiorcy lub znacznika dodanego w sekretariacie przekazuje dokument właściwemu użytkownikowi


użytkownik - adresat - dostaje powiadomienie systemowe lub powiadomienie email (w przypadku braku reakcji)


użytkownik docelowy podejmuje akcję na dokumecie korespondencji właściwą dla jej typu

akcje
krok 4 - zakończenie

użytkownik poprzez wybór odpowiedniej akcji może:


a) dodać adnotację i zakończyć obsługę korespondencji


b) przesłać dokument do innej właściej osoby/działu lub zwrócić go do sekretariatu


c) przekształcić korespondencję w zlecenie do realizacji - jeśli wymaga ona dalszego działania


w eCurcuma możliwe akcje do pojęcia są konfigurowalne przez administratora poprzez konfigurację modułu WORKFLOW dokumentów !

eCurcuma pozwala mierzyć efektywność procesu przetwarzania dokumentów dzięki raportowaniu

Co raportujemy ?charts

WORKFLOW

System eCurcuma jest systemem typu WORKFLOW co oznacza, że poszczególne procesy przetwarzania - tak jak w przypadku opisywanych dokumentów FZ - mogą być dostosowywane do potrzeb klienta a w przyszłości także przez niego definiowane z poziomu interfejsu użytkownika


workflow

Stany dokumentów i powiadomienia


W każdym stanie dokumentu właściwy użytkownik jest informowany przez system o konieczności podjęcia określonej akcji


Ponadto stanom dokumentu można przypisywać akcje automatyczne (np. wysłanie maila, SMS itp.)


Stan dokumentu wynika jednoznacznie ze znaczników przypisanych do dokumentu i pozycji

Inne funkcje

W eCurcuma możliwe jest zarządzanie i wymiana dokumentów między użytkownikami z określeniem praw dostępu wynikających z ról i uprawnień które są definiowane w systemie

uprawnienia

Inne funkcje 2

eCurcuma wspiera możliwość ograniczenia widoczności kontrahentów, typów dokumentów/poczty/zleceń dla poszczególnych użytkowników


contractors


eCurcuma
obieg dokumentów

eCurcuma

działa na wszystkich popularnych systemach operacyjnych

użyj spacji lub strzałek do nawigacji